Visit future owners Ashley and Mrs. Kocmanová (kennel Nort Brun) / Návštěva budoucích paniček Ashley a paní Kocmanové (CHS Nort Brun)

30.11.2013